CSA

CSA staat voor Community Supported Agriculture, wat betekent dat de gemeenschap de landbouw ondersteunt. Er is een wederzijds engagement tussen de deelnemers en de boer. De deelnemers kopen een oogstaandeel aan het begin van het seizoen. Zo is de boer verzekerd van zijn afzet. Doordat het aantal afnemers bekend is, wordt het teeltplan hier op afgesteld, zodat er geen voedseloverschotten zijn.
Hoewel de boer en de deelnemers risico’s delen, is het risico toch miniem.  Het gaat om heel veel verschillende teelten die dan ook nog eens gespreid in de tijd gezaaid en geplant worden. Wanneer er een periode minder gunstige omstandigheden zijn voor een bepaalde teelt, komen er altijd weer nieuwe teelten die een grotere oogst geven dan verwacht.
Op deze manier creëren we een onafhankelijke en duurzame voedselproductie voor en door de gemeenschap. De deelnemers krijgen inkijk in de bedrijfsvoering en inspraak in o.a. het teeltplan. Daarnaast zijn er workshops, boerderijfeesten en meewerkdagen.

Hier kan je een mooi filmpje over CSA in Vlaanderen bekijken.

CSA-netwerk

De Plantentrekker is lid van het Vlaamse CSA-netwerk.  Deze organisatie zorgt voor informatie-uitwisseling, samenwerking tussen verschillende bedrijven, ondersteuning bij de start van een nieuwe CSA,…

Benieuwd waar je nog CSA’s kan vinden? Neem dan een kijkje op de kaart.